Föreningsshop


Inom varje idrottsförening är det nödvändigt med material, kläder, väskor, osv. Sportshop.com fokuserar på att bygga långsiktiga relationer med föreningslivet. Detta innebär att vi prioriterar god service och goda råd väldigt mycket. För att stärka relationen med föreningar har Sportshop.com utvecklat ett innovativt koncept, genom vårt alternativ till föreningsshop. I konceptet utvecklar Sportshop.com, i samarbete med föreningen, en egen föreningsshop.

I den här föreningsshopen kan föreningen själv välja ut vilka artiklar man önskar att ha i sin föreningsshop. Förutom att föreningen har sin egen professionella webbshop, kan föreningen även skapa sin egen klubb kollektion som man kan sälja och marknadsföra mot sina klubbmedlemmar. Många föreningar runt om i Sverige har personer som jobbar ideellt med sina föreningar och för många innebär försäljning av föreningskläder mycket arbete. I och med vårt koncept med föreningsshop minskar föreningen sitt arbete för hantering av försäljning av föreningskläder radikalt.


Ett samarbete med oss gynnar både föreningen och era klubbmedlemmar. Om ni är intresserade av en föreningsshop, ber vi er att ta kontakt med Sportshop.com för vidare information.